A user defined ADT function (to be implemented by an embedded module assigned to the function) is executed with module calling triggers other than the execution of the ADT function described in an SQL statement in a database management method which allows the user to define a data type. By creating a proper execution procedure command package, an embedded module implementing an ADT function can be executed even if the function is defined in a format to return execution results as a set. The database processing method includes an ADT function analysis for selecting a procedural model for creating a proper execution procedure command package in accordance with an evaluation style and a non-ADT function called embedded module analysis for adding information on embedded modules called on module calling triggers other than execution of ADT functions. Examples of module calling triggers other than execution of ADT functions include module calling triggers specified by embedded module defining information which includes the evaluation style of the embedded module in addition to the module calling triggers.

Een gebruiker bepaalde functie ADT (om door een ingebedde module worden uitgevoerd die aan de functie wordt toegewezen) wordt uitgevoerd met module die trekkers buiten de uitvoering van de functie ADT roept die in een SQL verklaring in een methode wordt beschreven van het gegevensbestandbeheer die de gebruiker toestaat om een gegevenstype te bepalen. Door een juist het bevelpakket van de uitvoeringsprocedure te creëren, kan een ingebedde module die een functie ADT uitvoert worden uitgevoerd zelfs als de functie in een formaat wordt bepaald om uitvoeringsresultaten als reeks terug te keren. Het gegevensbestandverwerkingsprocédé omvat een ADT functieanalyse voor het selecteren van een proceduremodel voor het creëren van een juist het bevelpakket van de uitvoeringsprocedure overeenkomstig een evaluatiestijl en een functie niet-adt genoemd ingebedde moduleanalyse voor het toevoegen van informatie over ingebedde modules uitgenodigde module die trekkers buiten uitvoering van functies ADT roept. Voorbeelden die van module trekkers buiten uitvoering van functies ADT de roepen omvatten module die trekkers roept die door ingebedde module worden gespecificeerd bepalend informatie die de evaluatiestijl van de ingebedde module naast de module omvat die trekkers roept.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Method for performing in-line bank conflict detection and resolution in a multi-ported non-blocking cache

> Database creating method using image information

> (none)

~ 00000