A right angle bend mount for bending an optical fiber into the plane of a circuit board. The mount includes a base and a cover that is pivotably connected to the base by a hinge. A clamp is formed by a first pair of opposed surfaces of the base and cover adjacent the hinge. This clamp fixedly grips a ferrule portion of the optical fiber when the base and the cover are closed together. A second pair of opposed surfaces of the base and cover forms another clamp. This clamp fixedly grips a non-ferrule portion of the optical fiber when the base and the cover are closed together. A bent portion of the optical fiber between the ferrule portion and the gripped non-ferrule portion is disposed in a non-gripping gap between the base and the cover when the base and the cover are closed together.

Een rechte hoekkromming zet voor het buigen van een optische vezel in het vliegtuig van een kringsraad op. Het onderstel omvat een basis en een dekking die pivotably met de basis door een scharnier wordt verbonden. Een klem wordt gevormd door een eerste paar tegengestelde oppervlakten van de basis en behandelt adjacent de scharnier. Deze klem vast grepen een metalen kapgedeelte van de optische vezel wanneer de basis en de dekking samen worden gesloten. Een tweede paar tegengestelde oppervlakten van de basis en de dekking vormt een andere klem. Deze klem vast grepen een niet-metalen kapgedeelte van de optische vezel wanneer de basis en de dekking samen worden gesloten. Een gebogen gedeelte van de optische vezel tussen het metalen kapgedeelte en het gegrepen niet-metalen kapgedeelte worden geschikt in een niet-grijpt hiaat tussen de basis en de dekking wanneer de basis en de dekking samen worden gesloten.

 
Web www.patentalert.com

< Optical fiber separation and regrouping device

< Holding assembly for cross-connected optical fibers between plural fiber ribbons

> Fiber optic cables management and measurement apparatus

> Optical component mounting bracket

~ 00078